ایسنا: محققان می‌گویند: تشخیص دیگر بیماری‌های نوزادان مقعد بسته از اهمیت بالایی برخوردار است که البته شایع‌ترین اختلال قلبی مادرزادی در این نوزادان، نقص دیواره بین دهلیزی است. مقعد بسته نوعی ناهنجاری مادرزادی است که نوزاد قادر به دفع مدفوع از طریق معمول نیستند. این اختلال یکی از شایع ترین مشکلات جراحی اطفال است. از آنجایی‌که معمولاً بیماران مبتلا به آنوس بسته در چند روز اول نوزادی تحت عمل جراحی قرار می ‌گیرند، تشخیص بیماری ‌های همراه دیگر در این گروه از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا مطا ...

ایسنا: محققان می‌گویند: تشخیص دیگر بیماری‌های نوزادان مقعد بسته از اهمیت بالایی برخوردار است که البته شایع‌ترین اختلال قلبی مادرزادی در این نوزادان، نقص دیواره بین دهلیزی است. مقعد بسته نوعی ناهنجاری مادرزادی است که نوزاد قادر به دفع مدفوع از طریق معمول نیستند. این اختلال یکی از شایع ترین مشکلات جراحی اطفال است. از آنجایی‌که معمولاً بیماران مبتلا به آنوس بسته در چند روز اول نوزادی تحت عمل جراحی قرار می ‌گیرند، تشخیص بیماری ‌های همراه دیگر در این گروه از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا مطالعه‌ای با هدف تعیین فراوانی بیماری‌های قلبی مادرزادی در بیماران مبتلا به آنوس بسته انجام شد.

نقص دیواره بین دهلیزی شایع‌ترین اختلال قلبی نوزادان "آنوس‌بسته" است 

این مطالعه توصیفی و گذشته نگر بر روی 97 بیمار مبتلا به آنوس بسته که جهت عمل جراحی به بخش جراحی اطفال بیمارستان دکتر شیخ مشهد مراجعه و تحت بررسی اکوکاردیوگرافیک قرار گرفته بودند، انجام شد. اطلاعات مربوط به داشتن اختلال قلبی مادرزادی و نوع آن، جنسیت نوزاد و سن مادران از روی پرونده های بیماران ثبت شد. در نهایت میزان شیوع کلی ابتلاء به بیماری قلبی و سپس ابتلاء به هر یک از انواع اختلالات قلبی محاسبه و گزارش شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 14) انجام شد. جهت مقایسه سن مادران در گروه نوزادان قلبی و غیر قلبی از آزمون تی تست و جهت مقایسه جنسیت نوزادان در دو گروه از آزمون کای دو استفاده شد. گفتنی است 97 بیمار مقعد بسته وارد مطالعه شدند. یافته ها حاکی از آن است که 68 نوزاد (70 درصد) هیچگونه اختلال قلبی نداشتند و 29 نوزاد (30درصد) مبتلا به بیماری های قلبی مادرزادی بودند که در این میان 16 نوزاد (55 درصد) پسر و 13 نوزاد ( 45 درصد) دختر بودند. بیشترین میزان شیوع بیماری های قلبی مربوط به شمال خراسا�� بود.

 نتایج نشان می‌داد: شایع ترین بیماری های قلبی مادرزادی به ترتیب نقص دیواره بین دهلیزی (45 درصد)، نقص دیواره بین بطنی (27.5درصد)، نقص دیواره بین بطنی به اضافه کانال شریانی باز (10.3درصد)، نقص دیواره بین بطنی همراه با نقص دیواره بین دهلیزی (7 درصد)، نقص دیواره بین دهلیزی به اضافه کانال شریانی باز (3.4 درصد)، نقص دیواره بین دهلیزی همراه با نقص دیواره بین بطنی و همچنین همراه با کانال شریانی باز (3.4درصد) و تترالوژی فالوت (3.4درصد) بود. نتایج این مطالعه نشان داد، نقص دیواره بین دهلیزی شایع‌ترین اختلال قلبی مادرزادی در نوزادان آنوس بسته است. شایان ذکر است این پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده است.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه