ایسنا: نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد: یکی از راه‌هایی که به رشد و تکامل نوزادان کم وزن کمک می‌کند، ماساژ کودک پس از تولد است. سالانه حدود 19 درصد از نوزادان در جهان با عارضه‌ی کم وزنی در هنگام تولد به دنیا می‌آیند و این عارضه یکی از علل مرگ ومیر دوره‌ی نوزادی و پس از آن است. یکی از راه‌هایی که به رشد و تکامل نوزادان کم وزن کمک می‌کند، ماساژ کودک پس از تولد است. مطالعه‌ای به منظور بررسی تأثیر ماساژ توسط مادران بر روند رشد جسمی نوزادان کم وزن در بخش‌های زایمان بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه ...

ایسنا: نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد: یکی از راه‌هایی که به رشد و تکامل نوزادان کم وزن کمک می‌کند، ماساژ کودک پس از تولد است. سالانه حدود 19 درصد از نوزادان در جهان با عارضه‌ی کم وزنی در هنگام تولد به دنیا می‌آیند و این عارضه یکی از علل مرگ ومیر دوره‌ی نوزادی و پس از آن است. یکی از راه‌هایی که به رشد و تکامل نوزادان کم وزن کمک می‌کند، ماساژ کودک پس از تولد است. مطالعه‌ای به منظور بررسی تأثیر ماساژ توسط مادران بر روند رشد جسمی نوزادان کم وزن در بخش‌های زایمان بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط خوشروزه حسین‌زاده و همکارانش انجام شد.

 تاثیر ماساژ بر رشد کودکان کم‌وزن

این پژوهش بر روی 48 نوزاد، 25 نفر در گروه مداخله و 23 نفر در گروه شاهد، انجام شد. در گروه مداخله، مادران از روز سوم پس از تولد تا چهار هفته روزانه یک بار به مدت 15 دقیقه نوزاد را با روغن کنجد در خانه ماساژ می‌دادند. یافته‌ها حاکی از آن است که میانگین افزایش وزن در نوزادان کم وزن طی چهار هفته در گروه مداخله 217 گرم بیش از گروه شاهد بود. میانگین افزایش قد نیز در نوزادان کم وزن طی مدت چهار هفته در گروه مداخله 0.7 سانتی‌متر از گروه شاهد بیشتر بود که از لحاظ آماری معنی‌دار بودند. نتایج این پژوهش نشان داد: ماساژ بر روند رشد جسمی نوزادان کم وزن تأثیر دارد و باعث افزایش وزن و قد آن‌ها می‌شود.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه