ایسنا: بهتر است دانش آموزان در ساعات بین کلاسی از ساندویچ نان و پنیر و گردو، میوه‌ها یا ساندویچ کتلت استفاده کنند. دکتر منصور شهرکی، دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:« استفاده از تنقلاتی مانند چیبس، پفک و مانند آن موجب ایجاد انرژی کاذب در دانش‌آموزان و بی‌میلی‌ او به خوراک می‌شود ضمن آن‌که بر سلامتی وی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. ». این عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد:« دانش آموزان وعده صبحانه را فراموش نکنند چرا که استفاده از صبحانه کامل شامل نان و پنیر، تخم مرغ یا ...

ایسنا: بهتر است دانش آموزان در ساعات بين کلاسی از ساندويچ نان و پنير و گردو، ميوه‌ها يا ساندويچ کتلت استفاده کنند.

دانش آموزان صبحانه را فراموش نكنند

دکتر منصور شهرکی، دانشيار تغذيه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:« استفاده از تنقلاتی مانند چيبس، پفک و مانند آن موجب ايجاد انرژی کاذب در دانش‌آموزان و بی‌ميلی‌ او به خوراک می‌شود ضمن آن‌که بر سلامتی وی نيز تاثير منفی می‌گذارد.»

اين عضوهيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصريح کرد:« دانش آموزان وعده صبحانه را فراموش نکنند چرا که استفاده از صبحانه کامل شامل نان و پنير، تخم مرغ يا عسل، شير ولرم، گوجه و خيار و گردو باعث افزايش يادگيری دانش آموزان می‌شود.»

دکتر شهرکی ادامه داد:«دانش آموزانی که صبحانه نمی‌خورند به دليل کاهش قند خون ميزان تمرکز و يادگيری آنان در کلاس درس کاهش می‌يابد.»

وی گفت:«دانش آموزانی که شيفت عصر سر کلاس حاضر می‌شوند علاوه بر صبحانه، وعده نهار را نيز از ياد نبرند.»

اين متخصص تغذيه ادامه داد:« ‌استفاده از يک وعده خوراک سبک و کم چرب می‌تواند نقش مهمی در ارتقا يادگيری دانش آموزان شيفت ظهر داشته باشد.»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه