درمان ناباروری و گام بلند محققان

ایسنا:  نتایج این توالی ژنتیکی اسپرمهای اهدا شده توسط یک مرد ۴۰ ساله همچنین به دانشمندان یک دیدگاه نزدیکتر از فرایند طبیعی موسوم به نوترکیب را ارائه خواهد کرد که در آن یک کودک، عناصر مختلف دی‌ان‌ای خود را از پدر یا مادربزرگ‌های خود به ارث می‌برد.فرایند نوترکیب که در آن کودک به یک مجموعه کد ژنتیکی کاملا جدید دست پیدا کرده و به تنوع نژاد انسانی افزوده، از اهمیت بسیاری برخوردار است، البته این در صورتی است که کودکان تمام کروموزومهای خود را از والدینشان به ارث نبرده باشند.اما بروز مشکلات در این فرایند می‌تواند باعث از دست دادن بخشهای خاصی از کد ژنتیکی و یا حتی کل کروموزوم توسط اسپرم و به ناباروری منجر شود. تاکنون چنین مشکلاتی به سختی تشخیص داده شده‌اند.آزمایش سلولهای اسپرم می‌تواند زمانی را که مخلوط دی‌ان‌ای در هر سلول رخ داده و چگونگی تفاوت نرخ نوترکیبی را در میان افراد آشکار سازد.پژوهشهای پیشین تنها می‌توانستند به تخمین نرخ نوترکیبی در سطح کل جمعیت پرداخته و قادر به آشکارسازی زمان رخداد این فرایند در هر کدام نبودند.این محققان برای اولین بار توانسته‌اند یک نقشه نوترکیبی فردی و نرخ جهش را برای هر کدام از اسپرم‌های انسان ایجاد کنند.طبق این نقشه هر یک از اسپرم‌ها دارای تفاوت‌های ژنتیکی بسیاری با یکدیگر هستند. هر یک از این ۹۱ اسپرم مورد مطالعه به نمایش میانگین ۲۳ نوترکیب یا مخلوط شدن پرداختند؛ اما هر اسپرم در شیوه تجربه جهشهای ژنتیکی با هم متفاوت بودند.با این دستاورد اکنون محققان می‌توانند به بررسی یک اسپرم مشخص پرداخته، برخی سلولها را از آنچه ممکن است به لحاظ ژنتیکی به یک جنین منتقل کرده، آزمایش کنند و شاید حتی بتوانند به تشخیص یا شناسایی مشکلات بالقوه بپردازند.پیشرفت‌های بیشتر فناورانه می‌تواند به این شیوه در جهت استفاده در نظارت مداوم مردان برای مشکلات باروری و ارتقای نرخ موفقیت در درمانهای باروری کمک کند.شیوه کنونی تعیین توالی شامل تخریب اسپرم می‌شود؛ اما گرفتن سلولها در زمانی که از یکدیگر تکثیر می‌شوند می‌تواند در شناسایی سلولهای سالم بدون از بین بردن آنها کمک کند.


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه