در مواردی که در زن اختلال تخمک گذاری وجود دارد و یا برای بدست آوردن تعداد کافی تخمک، از روش‌های ICSI ,IVF ,IUI استفاده می‌شود. تحریک تخمک گذاری. در مواردی که در زن اختلال تخمک گذاری وجود دارد و یا برای بدست آوردن تعداد کافی تخمک جهت انجام سیکل درمانی ICSI, IVF, IUI ازآن استفاده می‌کنند. در این روش با استفاده از هورمون درمانی (کلومیفن سیترات، HCG, HMG ) تخمدان را تحریک نموده و به تعداد کافی تخمک آزاد می‌شود. IUI. در این روش مایع انزال از شوهر گرفته و پس از شستشو و جدا سازی ، اسپرم‌های زنده ...

در مواردی که در زن اختلال تخمک گذاری وجود دارد و یا برای بدست آوردن تعداد کافی تخمک، از روش‌های ICSI ,IVF ,IUI استفاده می‌شود.
 
روش‌های مختلف درمان نازایی
 

تحریک تخمک گذاری
 
در مواردی که در زن اختلال تخمک گذاری وجود دارد و یا برای بدست آوردن تعداد کافی تخمک جهت انجام سیکل درمانی ICSI, IVF, IUI ازآن استفاده می‌کنند. در این روش با استفاده از هورمون درمانی (کلومیفن سیترات، HCG, HMG ) تخمدان را تحریک نموده و به تعداد کافی تخمک آزاد می‌شود.
 

IUI
 
در این روش مایع انزال از شوهر گرفته و پس از شستشو و جدا سازی ، اسپرم‌های زنده و متحرک به وسیله کانتر و به طور مصنوعی همزمان با تخمک گذاری وارد حفره رحم می‌گردد. در این روش تحریک تخمک گذاری پیش از تزریق اسپرم به منظور تولید تعداد کافی تخمک در زمان تخمک گذاری و دوست یابی به احتمال بالای حاملگی صورت می‌گیرد.

زمان تخمک‌گذاری به وسیله سونوگرافی‌های متعدد از تخمدان در روزهای متوالی و گاه با اندازه گیری هورمونهای جنسی درادرار و خون مشخص می‌شود.
 
این درمان درموارد مختلفی ا زجمله نازائی با علت نامشخص بعضی از اختلالات اسپرم تخمک گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. این روش معمولا حداکثر تا ۴ بار برای هر زوج انجام می شود و احتمال حاملگی پس از چهار دوره حدود ۳۵% است.
 

IVF
 
IVF یعنی لقاح خارج رحمی یا باروری در محیط آزمایشگاه این روش بسیار موثر نسبتا بی‌خطر بوده و در مواردی که لوله های رحمی آسیب دیده باشند روش انتخابی محسوب می شود هر چند در مشکلات تخمدانی، اندومتریوز و ناباروری با علت مردانه نیز از این روش استفاده می کنند. در این روش ابتدا از داروهای محرک تخمک گذاری برای تنظیم سیکل قاعده گی و تحریک تخمدان برای تولید تعداد کافی تخمک استفاده می شود.
 
هنگامی که اندازه فولیکول به حد مطلوب رسید HCG تزریق و ۳۶ ساعت بعد با استفاده از سوزن هدایت شونده به وسیله سونوگرافی از طریق دیواره واژن تخمک ها جمع آوری می‌شوند.

همزمان در آزمایشگاه نمونه انزال مرد تهیه و پس از آماده سازی و شستشو ، اسپرم ها در مجاورت تخمک قرار داده تا لقاح د رمحیط آزمایشگاه صورت گیرد. روز بعد از بارورشدن تخمک ها، جنین ها تقسیم شده و جنینهای مناسب به داخل رحم انتقال داده می‌شود
 

میکرواینجکشن ICSI
 
یک روش بسیار تخصصی و موفق برای درمان ناباروری با علت مردانه (اشکالات حرکتی اسپرم و تعداد اندک اسپرم) می باشد . در این روش مشابه IVF ابتدا تخمدانها توسط داروهای محرک تخمک گذاری تحریک و پس از رسیدن فولیکولها به حد مطلوب تخمکها جمع آوری می‌شود همزمان درآزمایشگاه نمونه انزال بطرق مختلف تهیه و آماده سازی می شود.

در مرحله بعد با استفاده از دستگاه میکرواینجکشن یک اسپرم سالم و طبیعی به داخل هر یک از تخمدانها تزریق میگردد. تقریبا ۴۸ ساعت بعد از عمل میکرو اینجکشن همانند IVF جنینهای تقسیم شده و مناسب بداخل رحم انتقال داده می‌شود.
 

تشخیص حاملگی:
 
دوازده روز بعد از انتقال جنین از بیمار تست حاملگی HCG به عمل آمده که درصورت حاملگی ، این تست مثبت شده و میزان آن با انجام تست مجدد (سه روز بعد) افزایش خواهد یافت . همچنین دو هفته بعد سونوگرفی از بیمار به عمل آمده که درصورت دیدن ساک جنینی حاملگی به صورت قطعی تایید می گردد.
 

موفقیتهای بدست آمده:
 
تاکنون تعداد زیادی از زوجنین نابارور در این مرکز از طریق انجام ICSI, IVF, IUI صاحب فرزند شده اند. اولین نوزادان سالم از طریق ICSI درتاریخ ۲۳/۲/۸۰ متولد شده اند.
 

فعالیت های پژوهشی:
 
پژوهش و تحقیق در زمینه علل و روشهای نوین درمان ناباروری از اهداف دیگر این مرکز بوده که نتیجه این تلاش چاپ دهها مقاله علمی در مجلات داخلی و خارجی ، ارائه مقالات در کنگره های داخلی و خارجی ، انجام طرحهای تحقیقاتی و به پایان نامه های فوق لیسانس، دکترا و Ph.D می باشد. بعلاوه متخصصین این مرکز در چندین دوره جهت فراگیری آخرین روشهای نوین درمانی به خارج از کشور اعزام شده اند.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه