روش بغل کردن نوزادان

روش بغل کردن نوزادان

باشگاه خبرنگاران: نتایج شگفت انگیز تحقیقات دانشمندان دورهام انگلیس حاکی از آن است که سلامت روحی مادران حتی به فعالیت هایی چون چگونگی در آغوش کشیدن فرزندان نیز وابسته است.

 

روش بغل کردن نوزادان - تصویر 1


نتایج بررسی های گذشته نشان می دهد که تازه مادران چه چپ دست و چه راست دست، نوزاد خود را با دست چپ بغل می کنند.

هنوز علت اصلی این مسئله روشن نیست، با وجود این به اعتقاد برخی محققان این مسئله می تواند مربوط به یک نیروی غیرارادی برای نزدیکی بیشتر کودک به قلب مادر باشد. این اقدام می تواند باعث ایجاد احساس امنیت در کودک شود. همچنین بغل کردن کودک با دست چپ می تواند وابسته به منطقه ای در مغز باشد که بخش چپ بدن را کنترل می کند. در حقیقت منطقه راست مغز که مسئول کنترل نیمه چپ بدن است، وظیفه کنترل احساسات و عواطف را هم به عهده دارد.

این دانشمندان در این تحقیق جدید با بررسی شرایط روحی روانی 79تازه مادر نشان دادند که 32درصد از 44 مادری که کودک خود را با دست راست بغل می کردند، دچار افسردگی یا استرس شدید بودند. در حالی که تنها 14درصد از مادرانی که این عادت را داشتند از هیچ مشکل روحی روانی رنج نمی بردند.

به گفته این دانشمندان، اگرچه این تحقیق در سطح بسیار محدودی انجام شده است، با وجود این می توان برای شناسایی تازه مادرانی که در خطر آسیب های روحی قرار دارند بسیار مفید باشد.

بغل کردن
نوزاد
دست راست
دست چپ
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه