فارس: یک متخصص زنان و فلوشیپ نازایی گفت: سقط جنین هایی که توسط افراد غیر پزشک با استفاده از امکانات غیر قانونی صورت می گیرد باعث اختلال های قلبی عروقی و عفونت های شدید و در مواردی باعث خارج شدن رحم از بدن مادر و در نهایت ممکن است منجر به مرگ می شود. ساغر صالح پور افزود: بروز سقط جنین در زنان بیشتر به صورت خود به خودی اتفاق می افتد و سقط خود به خودی بدون استفاده از راه های دارویی یا مکانیکی برای تخلیه رحم صورت می گیرد به آن سقط خود به خودی اطلاق می شود در سقط های غیر عمدی ممکن است که محتویات ...

فارس: یك متخصص زنان و فلوشیپ نازایی گفت: سقط جنین هایی كه توسط افراد غیر پزشك با استفاده از امكانات غیر قانونی صورت می گیرد باعث اختلال های قلبی عروقی و عفونت های شدید و در مواردی باعث خارج شدن رحم از بدن مادر و در نهایت ممكن است منجر به مرگ می شود.
 
سقط غیرقانونی یا بازی با مرگ! - تصویر 1
 
ساغر صالح پور افزود: بروز سقط جنین در زنان بیشتر به صورت خود به خودی اتفاق می افتد و سقط خود به خودی بدون استفاده از راه های دارویی یا مكانیكی برای تخلیه رحم صورت می گیرد به آن سقط خود به خودی اطلاق می شود در سقط های غیر عمدی ممكن است كه محتویات حاملگی به طور كامل از رحم خارج و رحم جمع شود كه مشكل خاصی ایجاد نمی كند.
 
وی اضافه كرد: اگر بقایای جنین در رحم باقی بماند می تواند مشكلات بسیار زیادی برای مادر به وجود بیاورد و باعث خونریزی های شدید، شوك در زنان شود و خطر مرگ برای زنان دارد و در زنانی كه سقط های جنین خود به خود ناقص دارند و به دلیل باز بودن دهانه رحم و باقی ماندن بقایای جنین عفونت های شدید به وجود می آید كه چسبندگی در داخل لوله رحم ایجاد می كند و به وسیله كورتاژ در محیط های بهداشتی استریل خارج می شود.
 
این متخصص زنان و فلوشیپ نازایی افزود: سقط جنین غیر قانونی در واقع سقط جنین هایی است كه توسط پزشكان غیر مسئول، افراد غیر پزشك و با استفاده از امكانات غیر قانونی صورت می گیرد و توسط شخصی انجام می گیرد كه مورد تأیید قانون كشور نیست و این گونه سقط های غیر قانونی اغلب با خونریزی شدید، عفونت و شوك عفونی همراه هستند و در اكثر موارد منجر به مرگ مادر می شوند.
 
صالح پور گفت: در درمان های دارویی برای سقط جنین های عمدی باعث افزایش فشار خون، اختلالات قلبی عروقی، سردردهای مزمن یا پارگی روده و رحم، عفونت های شدید و یا خارج شدن رحم از بدن مادر و در نهایت ممكن است منجر به مرگ شود و در سقط های غیر عمدی ممكن است كه محتویات حاملگی به طور كامل از رحم خارج شود و رحم جمع شده و مشكل خاصی ایجاد نمی كند.
 
وی افزود: عوارض جدی سقط جنین شامل خونریزی، عفونت، شوك باكتریال( شوكی كه در اثر عفونت ایجاد می شود) است و خطر مرگ و میر مادر به دنبال سقط جنین وجود دارد و به دلیل اینكه در اكثر موارد سقط جنین به هر شكل همراه با خونریزی است و ادامه خونریزی به دنبال سقط جنین و خونریزی در طی آن می تواند برای سلامت مادر زیان بار باشد.
 
این متخصص زنان و فلوشیپ نازایی افزود: بروز عفونت و زخم های عفونی در خارج و داخل رحم به دلیل دستكاری های انجام شده در حین ختم حاملگی می تواند منجر به عفونت لوله و چسبندگی داخل رحمی و عقیمی دائم زن شود.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه