شعرهایی برای کودکان

شعرهایی برای کودکان
تو حوض خونه ما

 

تو حوض خونه ما

 

ماهی‌های رنگارنگ


بالاو پايين می‌رن

 

با پولکای قشنگ


کلاغه تا می‌بينه

 

کنار حوض می‌شينه

 

می‌خواد ماهی یگيره
 

 

ماهيا تا می‌بينن

 

به زير آب‌ها ميرن


کلاغ شيطون می‌شه

 

زار و پريشون


کلاغ شيطون می‌شه

 

زار و پريشون

شعر
ماهی
پولک
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه