مذهبی

اوقات شرعی کرمان 94

کرمان خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:13. 5:44. 12:38. 19:33. 19:52. 23:53. 2. شنبه. 4:13. 5:44. 12:38. 19:33. 19:52. 23:53. 3. یک شنبه. 4:12. 5:43. 12:39. 19:34. 19:53. 23:53. 4. دو شنبه. 4:11. 5:43. 12:39. 19:35. 19:54. 23:53. 5. سه شنبه. 4:11. 5:42. 12:39. 19:35. 19:54. 23:53. 6. چهار شنبه. 4:10. 5:42. 12:39. 19:36. 19:55. 23:53. 7. پنج شنبه. 4:10. 5:42. 12:39. 19:36. 19:55. 23:53. 8. جمعه. 4:09. 5:41. 12:39. 19:37. 19:56. 23:53. 9. شنبه. 4:08. 5:41. 12:39. 19:38. 19:57. 23:53.

اوقات شرعی اوقات کرمان کرمان اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی قم 94

اوقات شرعی قم در ماه رمضان 94 را مشاهده میکنید. قم خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:21. 5:59. 13:03. 20:07. 20:27. 0:14. 2. شنبه. 4:20. 5:59. 13:03. 20:08. 20:28. 0:14. 3. یک شنبه. 4:19. 5:58. 13:03. 20:09. 20:29. 0:14. 4. دو شنبه. 4:19. 5:58. 13:03. 20:09. 20:29. 0:14. 5. سه شنبه. 4:18. 5:57. 13:03. 20:10. 20:30. 0:14. 6. چهار شنبه. 4:17. 5:57. 13:04. 20:11. 20:31. 0:13. 7. پنج شنبه. 4:16. 5:56. 13:04. 20:11. 20:32. 0:13. 8. جمعه. 4:16. 5:56. 13:04. 20:12. 20:32. 0:13. 9. شنبه. 4:

اوقات شرعی اوقات قم شرعی قم

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی اراک 94

اراک. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:28. 6:05. 13:08. 20:11. 20:31. 0:19. 2. شنبه. 4:27. 6:05. 13:08. 20:11. 20:31. 0:19. 3. یک شنبه. 4:27. 6:04. 13:08. 20:12. 20:32. 0:19. 4. دو شنبه. 4:26. 6:04. 13:08. 20:13. 20:33. 0:19. 5. سه شنبه. 4:25. 6:03. 13:08. 20:13. 20:33. 0:19. 6. چهار شنبه. 4:24. 6:03. 13:08. 20:14. 20:34. 0:19. 7. پنج شنبه. 4:24. 6:02. 13:08. 20:15. 20:35. 0:19. 8. جمعه. 4:23. 6:02. 13:09. 20:15. 20:36. 0:19. 9. شنبه. 4:22. 6:02. 13:09. 20:16. 20:36. 0:19. 10. یک ش

اوقات شرعی اراک اوقات شرعی اوقات شرعی اراک 92

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی اردبیل 94

اردبیل خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:14. 6:01. 13:13. 20:26. 20:48. 0:20. 2. شنبه. 4:13. 6:00. 13:14. 20:27. 20:49. 0:20. 3. یک شنبه. 4:12. 6:00. 13:14. 20:28. 20:49. 0:20. 4. دو شنبه. 4:11. 5:59. 13:14. 20:29. 20:50. 0:20. 5. سه شنبه. 4:10. 5:58. 13:14. 20:30. 20:51. 0:19. 6. چهار شنبه. 4:09. 5:58. 13:14. 20:30. 20:52. 0:19. 7. پنج شنبه. 4:08. 5:57. 13:14. 20:31. 20:53. 0:19. 8. جمعه. 4:07. 5:57. 13:14. 20:32. 20:54. 0:19. 9. شنبه. 4:07. 5:56. 13:14. 20:33. 20:54. 0:19. 10. یک

اوقات شرعی اوقات اردبیل اوقات شرعی اردبیل 92

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی اهواز 94

اهواز خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:43. 6:16. 13:12. 20:09. 20:28. 0:25. 2. شنبه. 4:42. 6:15. 13:12. 20:09. 20:28. 0:25. 3. یک شنبه. 4:42. 6:15. 13:12. 20:10. 20:29. 0:25. 4. دو شنبه. 4:41. 6:14. 13:12. 20:10. 20:30. 0:25. 5. سه شنبه. 4:40. 6:14. 13:12. 20:11. 20:30. 0:25. 6. چهار شنبه. 4:40. 6:13. 13:12. 20:12. 20:31. 0:25. 7. پنج شنبه. 4:39. 6:13. 13:12. 20:12. 20:32. 0:25. 8. جمعه. 4:38. 6:13. 13:13. 20:13. 20:32. 0:25. 9. شنبه. 4:38. 6:12. 13:13. 20:13. 20:33. 0:25. 10. یک ش

اوقات شرعی اوقات شرعی اهواز اوقات اهواز

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی بندر عباس 94

بندرعباس. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:27. 5:54. 12:42. 19:30. 19:48. 23:58. 2. شنبه. 4:26. 5:53. 12:42. 19:30. 19:48. 23:58. 3. یک شنبه. 4:26. 5:53. 12:42. 19:31. 19:49. 23:58. 4. دو شنبه. 4:25. 5:53. 12:42. 19:31. 19:50. 23:58. 5. سه شنبه. 4:25. 5:52. 12:42. 19:32. 19:50. 23:58. 6. چهار شنبه. 4:24. 5:52. 12:42. 19:32. 19:51. 23:58. 7. پنج شنبه. 4:24. 5:52. 12:42. 19:33. 19:51. 23:58. 8. جمعه. 4:23. 5:51. 12:42. 19:33. 19:52. 23:58. 9. شنبه. 4:23. 5:51. 12:42. 19:34. 19:52. 23

اوقات شرعی بندر عباس 91 اوقات شرعی بندر عباس 92 اوقات شرعی بندر عباس 1391

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی بوشهر 94

بوشهر. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:43. 6:12. 13:03. 19:55. 20:13. 0:19. 2. شنبه. 4:42. 6:11. 13:03. 19:56. 20:14. 0:19. 3. یک شنبه. 4:42. 6:11. 13:03. 19:56. 20:15. 0:19. 4. دو شنبه. 4:41. 6:11. 13:04. 19:57. 20:15. 0:19. 5. سه شنبه. 4:40. 6:10. 13:04. 19:57. 20:16. 0:19. 6. چهار شنبه. 4:40. 6:10. 13:04. 19:58. 20:17. 0:19. 7. پنج شنبه. 4:39. 6:10. 13:04. 19:58. 20:17. 0:19. 8. جمعه. 4:39. 6:09. 13:04. 19:59. 20:18. 0:19. 9. شنبه. 4:38. 6:09. 13:04. 19:59. 20:18. 0:19. 10. یک

اوقات شرعی اوقات بوشهر بوشهر اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی خرم آباد 94

خرم آباد. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:36. 6:12. 13:13. 20:15. 20:34. 0:25. 2. شنبه. 4:35. 6:12. 13:13. 20:15. 20:35. 0:25. 3. یک شنبه. 4:34. 6:11. 13:13. 20:16. 20:36. 0:25. 4. دو شنبه. 4:34. 6:11. 13:13. 20:17. 20:36. 0:25. 5. سه شنبه. 4:33. 6:10. 13:14. 20:17. 20:37. 0:25. 6. چهار شنبه. 4:32. 6:10. 13:14. 20:18. 20:38. 0:25. 7. پنج شنبه. 4:31. 6:09. 13:14. 20:19. 20:39. 0:25. 8. جمعه. 4:31. 6:09. 13:14. 20:19. 20:39. 0:25. 9. شنبه. 4:30. 6:08. 13:14. 20:20. 20:40. 0:25. 10.

اوقات شرعی خرم آباد اوقات شرعی خرم آباد 91 اوقات شرعی خرم آباد 92

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی رشت 94

اوقات شرعی رشت 94. رشت. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:14. 5:58. 13:08. 20:19. 20:40. 0:16. 2. شنبه. 4:13. 5:58. 13:08. 20:20. 20:41. 0:16. 3. یک شنبه. 4:12. 5:57. 13:08. 20:20. 20:41. 0:16. 4. دو شنبه. 4:11. 5:56. 13:09. 20:21. 20:42. 0:16. 5. سه شنبه. 4:10. 5:56. 13:09. 20:22. 20:43. 0:16. 6. چهار شنبه. 4:09. 5:55. 13:09. 20:23. 20:44. 0:16. 7. پنج شنبه. 4:09. 5:55. 13:09. 20:23. 20:45. 0:16. 8. جمعه. 4:08. 5:54. 13:09. 20:24. 20:45. 0:15. 9. شنبه. 4:07. 5:54. 13:09. 20:25. 20:

اوقات شرعی اوقات رشت رشت اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی زاهدان 94

اوقات شرعی زاهدان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:01. 5:31. 12:23. 19:16. 19:35. 23:38. 2. شنبه. 4:00. 5:30. 12:23. 19:17. 19:35. 23:38. 3. یک شنبه. 4:00. 5:30. 12:23. 19:17. 19:36. 23:38. 4. دو شنبه. 3:59. 5:29. 12:23. 19:18. 19:37. 23:38. 5. سه شنبه. 3:58. 5:29. 12:24. 19:18. 19:37. 23:38. 6. چهار شنبه. 3:58. 5:29. 12:24. 19:19. 19:38. 23:38. 7. پنج شنبه. 3:57. 5:28. 12:24. 19:19. 19:38. 23:38. 8. جمعه. 3:57. 5:28. 12:24. 19:20. 19:39. 23:38. 9. شنبه. 3:56. 5:28. 12:24. 19:2

اوقات شرعی اوقات زاهدان اوقات شرعی زاهدان

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی زنجان 94

اوقات شرعی زنجان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:22. 6:04. 13:13. 20:22. 20:42. 0:21. 2. شنبه. 4:21. 6:04. 13:13. 20:22. 20:43. 0:21. 3. یک شنبه. 4:20. 6:03. 13:13. 20:23. 20:44. 0:21. 4. دو شنبه. 4:19. 6:02. 13:13. 20:24. 20:45. 0:21. 5. سه شنبه. 4:18. 6:02. 13:13. 20:25. 20:46. 0:21. 6. چهار شنبه. 4:17. 6:01. 13:13. 20:25. 20:46. 0:21. 7. پنج شنبه. 4:16. 6:01. 13:13. 20:26. 20:47. 0:21. 8. جمعه. 4:15. 6:00. 13:13. 20:27. 20:48. 0:21. 9. شنبه. 4:15. 6:00. 13:14. 20:28. 20:49.

اوقات شرعی زنجان اوقات شرعی اوقات شرعی زنجان

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی ساری 94

اوقات شرعی ساری 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:04. 5:46. 12:54. 20:03. 20:24. 0:03. 2. شنبه. 4:03. 5:45. 12:54. 20:04. 20:25. 0:03. 3. یک شنبه. 4:02. 5:45. 12:55. 20:05. 20:25. 0:03. 4. دو شنبه. 4:01. 5:44. 12:55. 20:05. 20:26. 0:03. 5. سه شنبه. 4:00. 5:44. 12:55. 20:06. 20:27. 0:03. 6. چهار شنبه. 3:59. 5:43. 12:55. 20:07. 20:28. 0:03. 7. پنج شنبه. 3:58. 5:43. 12:55. 20:08. 20:29. 0:03. 8. جمعه. 3:57. 5:42. 12:55. 20:08. 20:29. 0:02. 9. شنبه. 3:57. 5:42. 12:55. 20:09. 20:30.

اوقات شرعی اوقات ساری ساری اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی سنندج 94

اوقات شرعی سنندج 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:34. 6:13. 13:19. 20:24. 20:45. 0:29. 2. شنبه. 4:33. 6:13. 13:19. 20:25. 20:45. 0:28. 3. یک شنبه. 4:32. 6:12. 13:19. 20:26. 20:46. 0:28. 4. دو شنبه. 4:31. 6:12. 13:19. 20:26. 20:47. 0:28. 5. سه شنبه. 4:30. 6:11. 13:19. 20:27. 20:48. 0:28. 6. چهار شنبه. 4:29. 6:11. 13:19. 20:28. 20:48. 0:28. 7. پنج شنبه. 4:29. 6:10. 13:19. 20:29. 20:49. 0:28. 8. جمعه. 4:28. 6:10. 13:19. 20:29. 20:50. 0:28. 9. شنبه. 4:27. 6:09. 13:19. 20:30. 20:51.

اوقات شرعی اوقات شرعی سنندج اوقات شرعی سنندج 93

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی شهرکرد 94

اوقات شرعی شهرکرد 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:31. 6:05. 13:03. 20:02. 20:21. 0:16. 2. شنبه. 4:30. 6:04. 13:03. 20:03. 20:22. 0:16. 3. یک شنبه. 4:29. 6:04. 13:03. 20:03. 20:23. 0:16. 4. دو شنبه. 4:28. 6:03. 13:03. 20:04. 20:23. 0:16. 5. سه شنبه. 4:28. 6:03. 13:04. 20:05. 20:24. 0:16. 6. چهار شنبه. 4:27. 6:02. 13:04. 20:05. 20:25. 0:16. 7. پنج شنبه. 4:26. 6:02. 13:04. 20:06. 20:25. 0:16. 8. جمعه. 4:26. 6:02. 13:04. 20:06. 20:26. 0:16. 9. شنبه. 4:25. 6:01. 13:04. 20:07. 20:27

اوقات شرعی اوقات شهرکرد اوقات شرعی شهرکرد

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی قزوین 94

اوقات شرعی قزوین 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:17. 5:59. 13:07. 20:15. 20:35. 0:16. 2. شنبه. 4:16. 5:58. 13:07. 20:15. 20:36. 0:15. 3. یک شنبه. 4:15. 5:58. 13:07. 20:16. 20:37. 0:15. 4. دو شنبه. 4:15. 5:57. 13:07. 20:17. 20:38. 0:15. 5. سه شنبه. 4:14. 5:57. 13:07. 20:18. 20:38. 0:15. 6. چهار شنبه. 4:13. 5:56. 13:07. 20:18. 20:39. 0:15. 7. پنج شنبه. 4:12. 5:56. 13:07. 20:19. 20:40. 0:15. 8. جمعه. 4:11. 5:55. 13:07. 20:20. 20:41. 0:15. 9. شنبه. 4:10. 5:55. 13:07. 20:20. 20:41.

اوقات شرعی قزوین اوقات شرعی اوقات شرعی قزوین 92

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی کرج 94

اوقات شرعی کرج 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:16. 5:56. 13:03. 20:10. 20:30. 0:12. 2. شنبه. 4:15. 5:56. 13:03. 20:10. 20:31. 0:12. 3. یک شنبه. 4:14. 5:55. 13:03. 20:11. 20:32. 0:12. 4. دو شنبه. 4:13. 5:55. 13:03. 20:12. 20:32. 0:12. 5. سه شنبه. 4:12. 5:54. 13:03. 20:13. 20:33. 0:12. 6. چهار شنبه. 4:11. 5:53. 13:03. 20:13. 20:34. 0:12. 7. پنج شنبه. 4:10. 5:53. 13:03. 20:14. 20:35. 0:12. 8. جمعه. 4:10. 5:53. 13:03. 20:15. 20:35. 0:12. 9. شنبه. 4:09. 5:52. 13:04. 20:15. 20:36. 0

اوقات شرعی اوقات کرج کرج اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی کرمانشاه 94

اوقات شرعی کرمانشاه 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:38. 6:15. 13:18. 20:22. 20:42. 0:29. 2. شنبه. 4:37. 6:15. 13:18. 20:22. 20:42. 0:29. 3. یک شنبه. 4:36. 6:14. 13:19. 20:23. 20:43. 0:29. 4. دو شنبه. 4:35. 6:14. 13:19. 20:24. 20:44. 0:29. 5. سه شنبه. 4:35. 6:13. 13:19. 20:24. 20:45. 0:29. 6. چهار شنبه. 4:34. 6:13. 13:19. 20:25. 20:45. 0:29. 7. پنج شنبه. 4:33. 6:12. 13:19. 20:26. 20:46. 0:29. 8. جمعه. 4:32. 6:12. 13:19. 20:26. 20:47. 0:29. 9. شنبه. 4:32. 6:12. 13:19. 20:27. 20:

اوقات شرعی اوقات کرمانشاه اوقات شرعی کرمانشاه 92

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی گرگان 94

اوقات شرعی گرگان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 3:57. 5:40. 12:49. 19:58. 20:19. 23:57. 2. شنبه. 3:56. 5:39. 12:49. 19:59. 20:20. 23:57. 3. یک شنبه. 3:55. 5:39. 12:49. 20:00. 20:21. 23:57. 4. دو شنبه. 3:54. 5:38. 12:49. 20:01. 20:21. 23:57. 5. سه شنبه. 3:53. 5:38. 12:49. 20:01. 20:22. 23:57. 6. چهار شنبه. 3:52. 5:37. 12:49. 20:02. 20:23. 23:57. 7. پنج شنبه. 3:51. 5:37. 12:49. 20:03. 20:24. 23:57. 8. جمعه. 3:51. 5:36. 12:50. 20:03. 20:25. 23:57. 9. شنبه. 3:50. 5:36. 12:50. 20:04

اوقات شرعی اوقات گرگان اوقات شرعی گرگان

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی همدان 94

اوقات شرعی همدان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:30. 6:09. 13:13. 20:17. 20:37. 0:23. 2. شنبه. 4:29. 6:08. 13:13. 20:18. 20:38. 0:23. 3. یک شنبه. 4:28. 6:07. 13:13. 20:18. 20:39. 0:23. 4. دو شنبه. 4:27. 6:07. 13:13. 20:19. 20:39. 0:23. 5. سه شنبه. 4:27. 6:06. 13:13. 20:20. 20:40. 0:23. 6. چهار شنبه. 4:26. 6:06. 13:13. 20:21. 20:41. 0:23. 7. پنج شنبه. 4:25. 6:05. 13:13. 20:21. 20:42. 0:23. 8. جمعه. 4:24. 6:05. 13:13. 20:22. 20:42. 0:23. 9. شنبه. 4:24. 6:05. 13:13. 20:23. 20:43.

اوقات شرعی اوقات همدان همدان اوقات شرعی

ادامه مطلب ...
اوقات شرعی یزد 94

اوقات شرعی یزد 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:18. 5:52. 12:49. 19:47. 20:06. 0:02. 2. شنبه. 4:18. 5:51. 12:49. 19:48. 20:07. 0:02. 3. یک شنبه. 4:17. 5:51. 12:49. 19:48. 20:08. 0:02. 4. دو شنبه. 4:16. 5:50. 12:49. 19:49. 20:08. 0:02. 5. سه شنبه. 4:15. 5:50. 12:50. 19:50. 20:09. 0:02. 6. چهار شنبه. 4:15. 5:49. 12:50. 19:50. 20:10. 0:02. 7. پنج شنبه. 4:14. 5:49. 12:50. 19:51. 20:10. 0:02. 8. جمعه. 4:14. 5:49. 12:50. 19:51. 20:11. 0:02. 9. شنبه. 4:13. 5:48. 12:50. 19:52. 20:12. 0

اوقات شرعی اوقات یزد اوقات شرعی یزد

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه