نوشته‌هایی با برچسب "حرکات کششی رفع خستگی"

حرکات کششی برای رفع خستگی حرکات کششی برای رفع خستگی

1- در حالت نشسته یا ایستاده انگشتان دست را به یکدیگر قفل کرده و دستان خود را به سمت بالا بکشید. (این حالت را می توان به راست و چپ نیز انجام داد). 2- آرنج دست خود را با دست دیگر بگیرید و به آرامی آن را به سمت عقب بکشید. 3- روی زمین بنشینید و یک پا را به سمت جلو دراز کنید و پای دیگر را به سمت داخل جمع کنید، سپس به سمت جلو خم شوید، در این حرکت سعی کنید با دستهایتان مچ پا را بگیرید. (این حرکت را با پای مخالف نیز به همین شکل انجام دهید). 4- روی زمین به روی شکم دراز بکشید و در حالی که باسن خود را در حالت افقی نگه داشته اید به آرامی قفسه سینه خود را ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه