نوشته‌هایی با برچسب "رنگ رژ مناسب"

 رنگ رژ مناسب پوست شما چیست؟ رنگ رژ مناسب پوست شما چیست؟

رنگ رژ مناسب پوست شما چیست؟. Previous. Left arrow key. Next. Right arrow key. Close. <!-- <a href="#" onclick="return false" class="highslide-move control"><strong>Move</strong></a> -->. آرایش در زیباتر شدن شما زمانی نقش خواهد داشت که رنگ مناسب و هماهنگ با پوست شما بدرستی انتخاب شود. برای انتخاب رژ مناسب مطالب زیر را بخوانید و زیباتر از گذشته شوید. 1_ اگر رنگ پوست گندمی همراه با موهای تیره و قهوه ای دارید، بهترین ترکیب آرایش و رنگ رژ لب عبارت از رنگ های: قرمز، نارنجی و جگری و… که تضاد زیبایی با رنگ موهای تیره ی شما ایجاد می کند. 2_ اگر رنگ پوس

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه